ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวนูรุลฮูดา รูปายี
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:56   อ่าน 260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวซูไรดา ฮะซัล
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:55   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวซูรียา ซา
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:54   อ่าน 209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนัส ดอเลาะ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:53   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) ระดับชั้น ม. 1- ม. 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮัมหมัดฟาววัช ตาเละ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:53   อ่าน 202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 1 – ม. 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัมมานี บินตอยิบ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:52   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 4 – ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวนาซีลา อาลี
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,13:51   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 4- ม. 6
ชื่อนักเรียน : นายอับดุลซาลาม โต๊ะสือรี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,10:56   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 4- ม. 6
ชื่อนักเรียน : นายอิสมาแอ รัดเจ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,10:56   อ่าน 240 ครั้ง