ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
เปิดเผยราคาถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 62
การเปิดเพยราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อเป็นหอพักนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 61
ปรัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 60
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 60