ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ​จาก​ สำนักงานโครงการฯ​ เรื่อง​ การรับสมัคร​เยาวชน​เข้าร่วมโครงการ​ (อ่าน 144) 31 ส.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 148) 12 ก.ค. 65
กิจกรรม มกว.สัมพันธ์ครั้งที่ 10 (อ่าน 139) 20 มิ.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7219) 21 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรไม่ผูกพัน (อ่าน 7467) 12 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรไม่ผูกพัน (อ่าน 7301) 09 ต.ค. 63
ประกาศ ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 7434) 05 ต.ค. 63
ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 6340) 12 ก.ย. 63
ค่ายวิชาการบูรณาการ สำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 6995) 09 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2563 (อ่าน 6924) 19 ส.ค. 63
กิจกรรมชุมชนร่วมใจอาซูรอสัมพันธ์ (อ่าน 6909) 18 ส.ค. 63
กิจกรรม มกว.สัมพันธ์ครั้งที่ 9 (อ่าน 6953) 19 ก.ค. 63