รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
หมู่ที่ 1     อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 94220
เบอร์แฟกส์ 0-7348-1059


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :